Afspraken – Huisartsenpraktijk Doornspijk – DOORNSPIJK
Header afbeelding
Oude Kerkweg 57 8085 AM DOORNSPIJK Tel:0525-661545

Afspraken

Afspraak maken
U kunt de praktijk bellen om een afspraak te maken. Om het spreekuur goed te plannen kan de assistente u vragen naar de reden van uw komst. Wij reserveren 15 minuten per consult. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u dit doorgeven bij het maken van de afspraak. Indien u klachten heeft die dezelfde dag nog gezien moeten worden verzoeken wij om te bellen tussen 8.00 uur en 9.00 uur.


Spreekuren

Spreekuur assistente
De assistente heeft haar eigen spreekuur. Hiervoor dient u een afspraak te maken. U kunt bij haar terecht voor bloeddrukcontroles, wondverzorging, bloedprikken, oren uitspuiten, uitstrijkjes, vaccinaties, urineonderzoek, wratten verwijderen en verwijderen van hechtingen.

Telefonisch spreekuur
Indien u een arts telefonisch wilt spreken dan kunt u dit vóór 11.00 uur doorgeven aan de assistente. Zij zal aan de arts vragen om u dezelfde dag nog terug te bellen.

Spreekuur praktijkondersteuner
Praktijkondersteuners zijn opgeleid om huisartsen te ondersteunen in de zorg voor de chronisch zieke mensen. Zij houden spreekuur voor mensen met diabetes mellitus, hypertensie, astma, COPD en allergie. Ook is er een praktijkondersteuner voor psychische problematiek in dienst. De huisarts kan u hiernaar verwijzen.

EHBO
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen etc) kunt u altijd direct terecht. Graag wel van te voren even bellen.

Uitslagen
U kunt iedere werkdag voor 11.00 uur bellen voor uitslagen.

Huisbezoeken
Wanneer het door ziekte of handicap onmogelijk is om op de praktijk te komen dan kan de huisarts u thuis bezoeken. De assistente beoordeelt samen met de huisarts of een bezoek wordt afgelegd. Geen vervoer is geen reden voor een huisbezoek. Ook kinderen met koorts kunnen zonder bezwaar naar het spreekuur komen. Een huisbezoek voor dezelfde dag dient u voor 10.30 uur aan te vragen. Als u na ontslag uit het ziekenhuis een visite van de huisarts wenst, zijn we er gaarne toe bereid mits u hiervoor zelf contact met de praktijk opneemt.


Avond, nacht en weekend dienst
’s Avonds, ’s nachts, in het weekend en op algemeen erkende feestdagen is de dienstdoende arts te bereiken via de huisartsenpost. Als u dit nummer belt wordt u doorverbonden met de Centrale Huisartsenpost in Zwolle. De huisartsenpost is geopend op iedere werkdag na 17.00uur en op zaterdag, zondag en feestdagen de gehele dag en nacht. Bij het maken van een afspraak is het handig om uw verzekeringsgegevens bij de hand te houden.

Het adres van de huisartsenpost is:
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
0900 333 6 333
Kijk eventueel ook op www.dehuisartsenpost.nl.


Opleidingspraktijk
De praktijk is een opleidingspraktijk. U kunt dus te maken krijgen met een huisarts in opleiding. Hij/zij is afgestudeerd als arts en specialiseert zich nu als huisarts. Hij/zij houdt zelfstandig spreekuur onder verantwoordelijkheid van een huisarts. Ook de assistentes hebben vaak een leerling. Zij is nog in opleiding, maar heeft al wel haar beroepsgeheim.


Niet verschenen zonder bericht
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet, of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Voor meer informatie over de invoering van ons ‘no-show’-tarief klik hier.