Psychische klachten – Huisartsenpraktijk Doornspijk – DOORNSPIJK
Header afbeelding
Oude Kerkweg 57 8085 AM DOORNSPIJK Tel:0525-661545

Psychische klachten

Psychologische zorg

 

Wanneer u psychische klachten ervaart, bijvoorbeeld somberheidsklachten, of wanneer u zich gespannen voelt, kunt u hiervoor goed terecht bij uw huisartsenpraktijk . U kunt een afspraak bij uw huisarts maken om uw psychische klachten te bespreken. In sommige gevallen is een gesprek met de huisarts voldoende en krijgt u daarmee genoeg handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH-GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen

 

Wat is een POH-GGZ?

POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is deskundig om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten. De POH-GGZ is geschoold op Hbo-niveau of universitair niveau. Vaak zijn het Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, Maatschappelijk werkers of Psychologen die in de functie van POH-GGZ werkzaam zijn.

 

Wat kan de POH-GGZ voor  doen?

Tijdens een kennismakingsgesprek zal onze POH-GGZ u vragen stellen over uw situatie en uw klachten. Vervolgens wordt er samen met u bekeken wat u kan helpen. Dat kunnen vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn. De POH-GGZ biedt een luisterend oor en concreet advies. De POH-GGZ formuleert samen met u doelen om mee aan de slag te gaan. Ook kan de POH-GGZ u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een GGZ-instelling voor basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, het maatschappelijk werk, of een oefentherapeut. De POH-GGZ is op de hoogte van de beste hulp op het gebied van verschillende klachten. Samen met u wordt gekeken wat uw wensen zijn en wat u nodig heeft. Soms kan de POH-GGZ u ook adviseren om, als u dat aanspreekt, gebruik te maken van eHealth. Bij eHealth kunt u via speciale programma’s op internet meer werken aan uw klachten of problemen. Er zijn veel verschillende online modules, zoals bijvoorbeeld: werkstress, rouwverwerking, angst en paniek, piekeren, mantelzorg, echtscheiding, somberheid en werkende moeders.

 

Wat zijn de kosten?

Afspraken bij de POH-GGZ vallen onder de huisartsenzorg en worden vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft hiervoor dus niet zelf bij te betalen. Alle andere vormen van psychologische zorg vallen niet onder de huisartsenzorg. Of de zorg in aanmerking komt voor vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket en van de afspraken die uw zorgverzekeraar heeft gemaakt met de specifieke zorgverlener. Informeer hier altijd zelf naar bij uw zorgverzekeraar.